Domov by mal byť miestom, ktoré nám poskytne nielen súkromie a pohodlie, ale najmä zázemie a bezpečie. K tomu patrí aj istota, že ak sa niečo stane, neostaneme bez možnosti napraviť škody.

Dom alebo domácnosť?

V prvom rade by ste si mali premyslieť, ktoré časti majetku chcete poistiť. Do úvahy pripadajú  dva základné typy poistení – poistenie nehnuteľnosti a poistenie domácnosti. Často sa tiež stáva, že si majiteľ bytu neuvedomí rozdiel medzi poistením celého domu, teda budovy, ktorá obsahuje viacero bytov, a poistením bytu samotného. Ak je poistený celý dom, ešte to automaticky neznamená, že sú chránené aj jednotlivé byty.

Poistenie budovy

Pod pojmom budova sa tu rozumie trvalo obývaný dom, byt a jeho stavebné súčasti a vedľajšie stavby. Taktiež je možné poistiť rekreačne obývanú nehnuteľnosť. Poistenie bytu v osobnom vlastníctve pritom môže zahŕňať nielen stavebné súčasti bytu, ale aj napríklad pivnicu alebo garáž, ktorá k bytu prislúcha.

Poistenie domácnosti

Domácnosťou sa v poistení rozumie súbor hnuteľných vecí, tvoriacich zariadenie bytu alebo domu. Ide najmä o nábytok, svietidlá, domáce spotrebiče, výpočtová technika, umelecké predmety, peniaze, cennosti, veci osobnej potreby, športové potreby …

Chyby pri poistení majetku

Záleží na poistnej sume?

Pri každom poistení je dôležité správne nastaviť poistnú sumu. Domácnosť aj  nehnuteľnosť by mali byť poistené na takú sumu, ktorá zodpovedá nákladom na znovuobstaranie poistnou udalosťou poškodenej alebo zničenej veci resp. nehnuteľnosti.

Ak sa poistenie  adekvátne neaktualizuje, môžete sa pri poistnom plnení dostať do nepríjemnej situácie – tzv. podpoistenie, teda rozdiel medzi skutočnou cenou a poistnou sumou – sa odzrkadlí na nižšom poistnom plnení. Pravidelnú aktualizáciu poistenia teda netreba podceňovať.

Je rozsah poistného krytia dôležitý?

V prípade výberu poistného produktu by ste mali venovať pozornosť rozsahu poistného krytia, teda tomu, ktoré riziká sú zahrnuté do poistného krytia už v základe poistenia, prípadne ktoré sú predmetom pripoistenia. Dôležitá je aj ponuka asistenčných služieb, ktoré sú k dispozícii v prípade poistnej udalosti. Vhodné je poistenie s dostatočne širokým krytím, aby ste získali poistnú ochranu v rôznych situáciách, ktoré môžu nastať.

Príkladom môže byť požiar, ktorý býva zahrnutý už v základných – najlacnejších – balíkoch poistenia. Ak váš byt zachváti požiar, mala by vám poisťovňa preplatiť vzniknutú škodu. Problém však nastane, ak vybavenie vášho domu nepoškodí priamo oheň, ale dym. Škody spôsobené dymom už bývajú v drahších balíkoch poistenia.

Je potrebné poistenie zodpovednosti?

Dôležité je pamätať aj na poistenie zodpovednosti za škodu členov domácnosti, v ktorom sú zahrnuté udalosti, pri ktorých člen domácnosti spôsobí škodu tretej osobe, napríklad zhodí regál či predmet v obchode. Aj takéto pripoistenie vám totiž môže ušetriť nemalé peniaze.

K bežným chybám patrí tiež to, že na zmluve chýba pripoistenie zodpovednosti za škodu z vlastníctva nehnuteľnosti. V takom prípade nemôžete počítať s krytím takých udalostí, ako je vytopenie susedov alebo ak vám z balkóna či parapetnej dosky spadne kvetináč na cudzie auto. Toto pripoistenie nestojí veľa, rádovo ide v závislosti od poisťovne o niekoľko eur ročne, v prípade poistnej udalosti vám však môže ušetriť tisíce eur.

Dohodnite si osobnú konzultáciu.

Zavolajte mi už teraz 0903 88 33 47

Alebo sa mi ozvite elektronicky.

Poslať e-mail

Ďalšie články