V súčasnej pandemickej situácii, sa stretávam s otázkami klientov, či majú nárok na plnenie zo svojej životnej poistky v súvislosti s koronavírusom.

Ak si chcete overiť, čo Vaše poistenie kryje, neváhajte ma kontaktovať.

Okrem poistenia úmrtia, dožitia a úrazových poistení, správne nastavené životné poistenie môže práve súčasnej situácii výrazne finančne pomôcť pri výpadku príjmu.

Základným princípom životného poistenia je ochrana pred rizikom. To však neznamená, že životná poistka chráni pred nepríjemnou, neočakávanou situáciou.

Na čo môžete mať nárok? 

·         Denné odškodné v prípade PN následkom ochorenia na Covid – 19: poisťovňa v plnej výške vyplatí dojednané dávky za počet dní PN, podľa dojednaného typu (od 1.dňa PN resp. po uplynutí dojednanej karenčnej doby plynúcej od začiatku PN).

·         Hospitalizácia následkom ochorenia na Covid – 19: poisťovňa vyplatí dojednanú výšku dennej dávky na deň počas trvania hospitalizácie.

·         Invalidita následkom ochorenia na Covid-19: ak by sa poistený stal invalidným následkom C19, poisťovňa vyplatí plnenie v dojednanej výške poistnej sumy.

·         Chirurgicky zákrok z dôvodu ochorenia na Covid – 19: poisťovňa vyplatí jednorazové poistné plnenie, ak poistený podstúpil chirurgický zákrok, počas ktorého bol hospitalizovaný minimálne 24 hodín a to vo výške poistnej sumy dohodnutej v poistnej zmluve.

·         Kritické choroby a ochorenie Covid – 19: koronavírus síce nie je na zozname kritických chorôb, avšak v súvislosti s konečným pľúcnym zlyhaním, ktoré je zahrnuté v rámci pripoistenia kritických chorôb, môže vzniknúť nárok na poistné plnenie.

·         Smrť následkom ochorenia na Covid-19: poisťovňa by v prípade úmrtia poisteného vyplatila plnú poistnú sumu oprávneným osobám.

Dohodnite si osobnú konzultáciu.

Zavolajte mi už teraz 0903 88 33 47

Alebo sa mi ozvite elektronicky.

Poslať e-mail

Ďalšie články