Využite dostupné možnosti a investujte!

Rozhodli ste sa využiť svoje finančné prostriedky na peňažnom trhu?
Investovanie je výhodný spôsob, ako zarábať aj pasívne.

Investovanie alebo investícia je dnes bežne dostupný spôsob, ako dosahovať zisk pasívnym použitím svojich finančných prostriedkov. Pritom ide o dlhodobejšie peňažné operácie, ktoré rozlišujeme podľa toho, na čo sú zamerané.

Každému vyhovuje niečo iné

Portfólio našich produktov sa priebežne mení a dopĺňa. Vyberte si z aktuálnej ponuky investičných príležitostí tú, ktorá najviac spĺňa vaše potreby a predstavy. V čom sa investičné ponuky líšia?

Dĺžka investície

Podľa Vašich preferencií presne na mieru Vašim potrebám

Výška
výnosu

od 5% ročne do 60% jednorazovo po ukončení o niekoľko rokov

Frekvencia vyplácania výnosu

raz ročne alebo jednorazovo po ukončení projektu

Umiestnenie investície

cielenie do vybraného projektu alebo do celého portfólia

Potrebujete poradiť?

Poradenstvo je bezplatné. Neváhajte sa na nás obrátiť.

Kontakt
0903883347
How to Defer Your 2020 Tax Payments

Dôležité pravidlá pri investovaní

  1. Cieľ  – určite si, čo chcete investíciami dosiahnuť
  2. Investičný horizont – stanovte si čas, ktorý chcete na investovanie využiť a kedy chcete dosiahnuť svoj cieľ
  3. Financie – rozhodnite sa, akú časť majetku chcete na investovanie použiť a či vám zostala dostatočná rezerva na neočakávané udalosti
  4. Riziko – prehodnoťte všetky vplyvy a možné riziká, ktoré vedia ovplyvniť vašu životnú situáciu, keďže investovanie môže kolísať
  5. Informácie – preštudujte si všetky informácie o stratégii, rizikách a výnosoch vybraného fondu
  6. Diverzifikácia – rozložte si riziko investovania do viacerých fondov (viac a menej rizikových)

Investičné produkty viacerých spoločností na jednom mieste

Kontakt.

Ďakujeme za Vašu správu. Budeme Vás kontaktovať.
Odoslanie správy zlyhalo. Skúste to znova, alebo nás kontaktujte telefonicky.