Jedným z prijatých opatrení pre pomoc ľudí postihnutých pandémiou koronavírusu je aj dohoda bánk a vlády o odklade splátok úverov. K tomuto rozhodnutiu však pristupujte zodpovedne. Odložené splátky nezmiznú a bude ich potrebné banke uhradiť. Prinášame Vám preto odpovede na najčastejšie otázky a niekoľko odporúčaní, na čo myslieť a čoho sa pri odklade splátok vyvarovať.

3 najčastejšie otázky o odklade splátok úverov

Ako bude opatrenie fungovať v praxi?

  • Odklad splátok nebude spojený so zápisom do úverového registra a zároveň nebude mať vplyv na posudzovanie schopnosti splácania klienta v budúcnosti.
  • Možnosť o odklad splátok bude mať však klient iba raz a bude na jeho rozhodnutí na ako dlho si svoje splátky odloží. Maximálna doba možnosti odkladu bude 9 mesiacov. Po uplynutí odkladu budú nezaplatené splátky presunuté na záver splátkového kalendára.
  • Ak by sa klient rozhodol, že si nechce presúvať splátky a úver chce splatiť v pôvodnom termíne, môže si ich navýšiť. Možná bude aj kombinácia oboch riešení.

Kto bude môcť požiadať o odklad splátok?

  • Požiadať o odklad splátok a úverov si budú môcť fyzické osoby, samostatne zárobkovo činné osoby a aj malé a stredné podniky do 250 zamestnancov.
  • Odklad sa v prípade občanov bude týkať hypoték a spotrebných úverov, pričom sa nebude vzťahovať na úvery poskytnuté formou povoleného prečerpania, alebo na kreditnú kartu.
  • Celý proces bude veľmi jednoduchý a bude prebiehať elektronicky, vyplnením formulára na web stránke banky.
  • Odklad splátok bude možný počas celej doby trvania krízy. Bude na každom, koľko splátok si chce odložiť a či využije maximálny deväťmesačný odklad, alebo kratší.

Aké podmienky bude nutné splniť pri žiadosti o odklad?

  • Žiadateľ nesmie byť v omeškaní so splácaním úveru viac ako 30 kalendárnych dní ku dňu doručenia žiadosti. Rovnako tak nesmie byť v omeškaní so sumou viac ako 100 EUR pri inom úvere u toho istého veriteľa.
  • Ak žiadosť splní podmienky určené zákonom, banka bude povinná umožniť odklad splátok. V prípade, že v žiadosti bude niečo chýbať, banka vyzve žiadateľa na jej doplnenie. Vzor žiadosti budú mať banky zverejnený na svojich web stránkach.
  • Aj napriek tomu, že požiadanie o odklad bude bezplatné, úroky budú naďalej nabiehať. Odklad splátok bude úročený bežným úrokom, ktorý má klient dohodnutý na danom úvere. Banky budú musieť klienta informovať o úročení úveru počas obdobia odkladu splátok, o výške úrokov, či o postupe po skončení odkladu.

Využiť možnosť odkladu splátok úverov odporúčame, ak ste ako klient situáciou naozaj dotknutý a svoj úver aktuálne splácať nedokážete. Treba si uvedomiť, že tento odklad slúži na preklenutie existenčných problémov a nie na zabezpečenie si hotovosti na kúpu „nového bicykla“. V prípade, ak už o odklad požiadate, mali by ste túto možnosť vyuziť na maximum – druhá šanca o odklad za týchto podmienok nebude. Ak sa vaša situácia v budúcnosti zlepší, vždy je tu možnosť mimoriadnych splátok, čim si viete skrátiť dobu splácania úveru alebo jeho výšku. Nezabúdajte, že poistenie nehnuteľnosti je potrebné platiť aj naďalej. Taktiež vám odporúčame nešetriť na ostatných poistných produktoch, ktoré sú na váš úver viazané. Napr. poistenie schopnosti splácania úveru. Dokážu vám zmierniť negatívne dopady pri možnej strate príjmu.

Dohodnite si osobnú konzultáciu.

Zavolajte mi už teraz 0903 88 33 47

Alebo sa mi ozvite elektronicky.

Poslať e-mail

Ďalšie články