Hlavné výhody sporenia v II. pilieri 

Každý dôchodkovo poistený občan platí na Slovensku povinné dôchodkové odvody do Sociálnej poisťovne. Reforma dôchodkového systému v roku 2005 nám všetkým ponúkla spravodlivejší princíp zásluhovosti.

Vznikom 2.piliera došlo k zásadnej zmene. Namiesto čistého ponechania dôchodkových odvodov v Sociálnej poisťovni máme možnosť priamo ovplyvniť výšku nášho budúceho dôchodku.

Sporenie, pri ktorom neplatíte z vlastných peňazí

Súkromný majetok, ktorý je predmetom dedenia

Výplata nasporenej sumy aj v hotovosti

Počas materskej dovolenky na sporenie prispieva štát

Potrebujete poradiť?

Poradenstvo je bezplatné. Neváhajte sa na nás obrátiť.

Kontakt
0903883347
Bookkepping

Čo by ste mali vedieť o sporení v II. pilieri

 • Neplatíte nič navyše – na váš osobný dôchodkový účet sa pripisuje časť odvodov, ktoré tak či tak platíte na dôchodkové odvody do Sociálnej poisťovne. II. pilier je teda jediné sporenie, kde nemusíte platiť nič z vlastných peňazí.
 • Dôchodkové úspory sú váš súkromný majetok a celá nasporená suma je predmetom dedenia. Vaše úspory tak nikdy neprepadnú, ale využijete ich vy alebo vaši blízki.
 • Vyplácanie nasporenej sumy aj v hotovosti – ak po dosiahnutí dôchodkového veku splníte určité podmienky, môžete si nechať celú nasporenú sumu vyplatiť aj jednorazovo v hotovosti.
 • Počas materskej dovolenky za vás sporí štát – na váš osobný dôchodkový účet stále prichádzajú peniaze.

Ako funguje sporenie na dôchodok v II. pilieri?

 • Do II. piliera sa presúva časť odvodov, ktoré inak platíte štátu (do Sociálnej poisťovne).
 • Z dôchodkového poistenia, ktoré tvorí 18 % z hrubej mzdy, sa do II. piliera presúva 5 %, pričom toto percento sa každý rok bude zvyšovať, až do roku 2024, kedy dosiahne 6 %.
 • Suma, ktorá bude mesačne prichádzať na váš osobný dôchodkový účet, sa tak bude každý rok zvyšovať.
 • Každý sporiteľ má v dôchodkovej spoločnosti vytvorený osobný dôchodkový účet, kde sú evidované jeho úspory.
 • Úspory v II. pilieri sa zhodnocujú v dôchodkových fondoch.

Všetky správcovské spoločnosti na jednom mieste

Prečo je II. pilier potrebný?

Vysvetlenie je jednoduché – je to ľahká matematika. Naša populácia starne: stále pribúda počet dôchodcov a rodí sa stále menej detí. V budúcnosti tak nebudeme mať dostatok pracujúcich (a teda ani dosť daňových poplatníkov), aby štát dokázal udržať súčasnú výšku dôchodku pre všetkých starnúcich.

Súčasnosť  (r. 2015)

Na Slovensku dnes pripadá na 1 dôchodcu 1,6 pracujúceho.

Budúcnosť (r. 2040)  keď budete na dôchodku vy

O 25 rokov pripadne na 1 dôchodcu 1 pracujúci.a

II. pilier pomáha každému sporiť si na svoj vlastný dôchodok

 • nemusíte sa spoliehať iba na dôchodok od štátu
 • výška budúcich dôchodkov z I. piliera, ktorú komunikuje Sociálna poisťovňa, nie je garantovaná
 • zlý demografický vývoj prinesie tlak na znižovanie dôchodkov z I. piliera a zvyšovanie dôchodkového veku
 • I. pilier je už v súčasnosti v strate a na výplatu dôchodkov si požičiava
 • vaše úspory v II. pilieri budú až do odchodu na dôchodok rásť vďaka novým príspevkom a zhodnoteniu
 • II. pilier je ekonomicky sebestačný a vytvára ponuky na dôchodky na základe individuálne nasporenej sumy, dôchodok z I. piliera je solidárny a financovaný z odvodov pracujúcich ľudí, ktorých počet bude klesať

Porovnanie výkonnosti fondov všetkých DSS

Kontakt.

Ďakujeme za Vašu správu. Budeme Vás kontaktovať.
Odoslanie správy zlyhalo. Skúste to znova, alebo nás kontaktujte telefonicky.