Životné poistenie je poistenie, ktoré zahŕňa krytie rizík ohrozujúcich životy ľudí.

Poisťovne ponúkajú celkom 3 rôzne druhy životného poistenia:

Investičné poistenie

Rizikové poistenie

Kapitálové poistenie

Najideálnejšie riešenie

Vždy existuje možnosť pôvodnú zmluvu upraviť bez jej vypovedania.

Väčšina našich poistení je flexibilná. To znamená, že si môžete v priebehu trvania poistnej zmluvy niektoré parametre poistenia priebežne upravovať a prispôsobovať ich presne podľa vašich potrieb. Zvýšte alebo znížte poistnú sumu pre prípad smrti, alebo si uzatvorte pripoistenie, ktoré práve teraz potrebujete.

Spolupracujem so všetkými poisťovňami.

Kontakt.

Ďakujeme za Vašu správu. Budeme Vás kontaktovať.
Odoslanie správy zlyhalo. Skúste to znova, alebo nás kontaktujte telefonicky.